Historia Parafii

Parafia w Starym Żmigrodzie według wzmianek historycznych istniała już w 1326 r. Od 1511 r. do II poł. XVIII wieku stanowiła filię parafi w Nowym Żmigrodzie. Obecny kościół pod wezwaniem św. Katarzyny, był pierwotnie zbudowany w stylu gotyckim. Data jego budowy nie jest znana. Konsekrowany w 1544 r. przez bpa Bernarda. Kościół został przebudowany w latach 1924 – 1930 przez ks. Juliana Beigerta. Zbudowany został w stylu romańskim z kamienia ciosanego. Sufit kościoła kasetonowy, dach kryty blachą. Nowy kościół konsekrował biskup przemyski Faranciszek Barda w 1931 r. Obecnie w ołtarzu głównym jest obraz Matki Bożej z Dzieciątkiem, po bokach figury św. Jacka oraz bł. Czesława. Ołtarz konsekrowany w 1935 r., zawiera relikwie św. Wojciecha i św. Stanisława. Chrzcielnica kamienna, rzeźbiona, dzwony stalowe. Największy dzwon – Stanisław – waży 580 kg. Drugi dzwon – Józef, trzeci – Katarzyna (łącznie obydwa ważą 510 kg). Kościół dojazdowy w Łysej Górze – murowany, styl współczesny, zbudowany w 1991 r., poświęcony 1992 r. Patronem jest św. Florian