Jesteś na Internetowej stronie Parafii

Stary Żmigród

„Niech cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad tobą, niech cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku tobie oblicze swoje i niech cię obdarzy pokojem. (Lb 6, 24-26)

Słowo dnia:

     „Tak niech wasze światło jaśnieje przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie”.

(Mt 5, 16) 

        „Kiedy przyjdą niszczyć nasz Naród, to zaczną od Kościoła, bo Kościół jest siłą tego Narodu”

błog. Kard. Stefan Wyszyński

Ogłoszenia

Kliknij, a dowiesz się co w tygodniu

czytania z dnia

warto zobaczyć

warto posłuchać

warto pomyśleć

Modlitwa do patrona

Święta Katarzyno. której imię noszę, Patronko moja Twojej się opiece w szczególniejszy sposób dzisiaj polecam i proszę Cię, abyś mnie swoim wstawiennictwem przed Bogiem wspierała i ratowała we wszystkich potrzebach moich i wyjednała mi łaskę wiernego naśladowania cnót Twoich. Spraw to, o Droga moja Patronko, abym Bogu dochowała wierności pośród wszelkich przygód tego życia i zasłużyła sobie na łaskę szczęśliwej śmierci. Amen.